רדיו הפתוחה

את רדיו הפתוחה מוביל ומנהל איש הרדיו גיל מטוס. רדיו הפתוחה של האוניברסיטה הפתוחה משמשת מקור מידע לסטודנטים וניתן להאזין למגוון תכנים ייחודיים שמפיקה התחנה המשדרת מהעיר רעננה.

Home » radio itemes » רדיו הפתוחה