התחנה 101.5

תחנת רדיו המשדרת בתדר 101.5 בצפון הארץ בשם "רדיו התחנה" מבית רדיו צפון 104.5.