ערוץ הכנסת 99

0 of 0 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
Keyboard Shortcuts
Shortcuts Open/Close/ or ?
Play/PauseSPACE
Increase Volume
Decrease Volume
Seek Forward
Seek Backward
Captions On/Offc
Fullscreen/Exit Fullscreenf
Mute/Unmutem
Decrease Caption Size-
Increase Caption Size+ or =
Seek %0-9
Play
Live
00:03
00:00
00:00
 

כנסת (נקרא באופן רשמי "ערוץ הכנסת") הוא ערוץ טלוויזיה ממלכתי ציבורי, אשר מופעל על ידי "RGE". הערוץ משודר באפיק 99 בכבלים הדיגיטליים ובלוויין, ובנוסף בעידן+.

בעבר, מיום הקמתו ועד חודש אוגוסט 2018, הופעל הערוץ על ידי חברת החדשות. שמו הוחלף לשם הקצר "כנסת" בעת המעבר לזכיין החדש

Home » tvs » ערוץ הכנסת 99