2.11: איראן עם פרופ' דוד מנשרי

2.11: איראן עם פרופ' דוד מנשרי

אודות הפרק

מהי ראשיתה של אימפריית פרס הקדומה? עד כמה היו החיים באיראן לפני מהפכת 79׳ "מערביים"? מה היה תפקיד בריטניה וארה״ב בהנהגת התהליכים במדינה באותה תקופה? עד כמה האפשרות שתתחמש בנשק גרעיני מגדירה את כוחה בזירה הבינלאומית? ואיך נראים חיי היומיום של איראני ממוצע?