308- אבישג פחימה

308- אבישג פחימה

אודות הפרק

אבישג פחימה נמצאה כשהיאללא רוח חיים לאחר שהתכוונה להפרד מבן זוגה, עמו היתה אמורה להתחתן.

הוא טען שהם התכוונו להתאבד יחדיו, אבל לכל הנוגעים בדבר עלו לא מעט דגלים אדומים