44 - מישל קרטר

44 - מישל קרטר

אודות הפרק

לפני כשבוע מישל קרטר הורשעה בהריגתו של קונארד רוי, 

הטעיון של התביעה היה כי הודעות הטקסט ששלחה לו הם אלה שהובילו אותו לסיים את חייו וכי מילותיה היו נשק טעון שהיא הגישה לו.