256- מייקל רוס

256- מייקל רוס

אודות הפרק

מייקל רוס הציג התנהגות אנטי סוציאלית מגיל צעיר. מצד שני, הוא גם חווה אלימות מרובה בגיל צעיר, אז מה הגיע קודם? התנהגות לא נורמטיבית או שאולי האלימות שחווה גרמה לה?