223- רוצח הטוויטר ורציחות הילדים בקובה- אורחות- איה ויעל

223- רוצח הטוויטר ורציחות הילדים בקובה- אורחות- איה ויעל

אודות הפרק

איה ויעל מתארחות בפרק מיוחד עם שני קייסים יפנים.

דיברנו על ילדים רוצחים ועל רוצח יצירתי אחד שמצא את קורבנותיו בטוויטר

Home » podcast itemes » Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח » 223- רוצח הטוויטר ורציחות הילדים בקובה- אורחות- איה ויעל