253- רציחות האלף-בית

253- רציחות האלף-בית

אודות הפרק

בשנות ה-70 בניו יורק, 3 ילדות בנות כ-10 נחטפו ונרצחו.

מעבר לעובדה ששלושתן הגיעו ממשפחות קשות יום ותהליך הרצח נראה דומה, לשלושת הבנות שם פרטי ושם משפחה מתחיל באותה אות.

האם מדובר במשהו אקראי או 

Home » podcast itemes » Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח » 253- רציחות האלף-בית