277 - פרופילאות פלילית (אורח: ד״ר דר פלג)

277 - פרופילאות פלילית (אורח: ד״ר דר פלג)

אודות הפרק

ד״ר דר פלג הוא פרופילאי פלילי ועסקי, בודק פוליגרף, מרצה בתכנית לפרופילאות פלילית של אוניברסיטת אריאל, וחוקר.

דיברנו על פרופילאות פלילית בישראל ובעולם, על התוקף המדעי של התחום והבשלות המחקרית בה, על שימושים שונים של התחום, ועל איך נכנסים אליו.

Home » podcast itemes » Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח » 277 - פרופילאות פלילית (אורח: ד״ר דר פלג)