עכבר המרכז ועכבר הפריפריה: חלק 3

עכבר המרכז ועכבר הפריפריה: חלק 3

אודות הפרק

זירה נוספת שמשקפת את יחסי הפריפריה והמרכז היא הזירה התרבותית. פערים תרבותיים באים לביטוי באופן שבו השיח הציבורי מציג תרבות אחת לעומת אחרת ובמידת הנוחות שאנו מרגישים ומרגישות במרחב הציבורי ביחס ללבוש שלנו, העדפותינו המוזיקליות ועוד. מידת הנוחות הזאת מושפעת גם מהאופן שבו הממסד מתייחס לתרבות מסוימת. בפרק זה נתמקד בסיפור ההקמה של סינמטק שדרות.

עם דוקטור מוטי גיגי

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Home » podcast itemes » המעבדה The Lab » עכבר המרכז ועכבר הפריפריה: חלק 3