הזכות לחינוך: חלק 3

הזכות לחינוך: חלק 3

אודות הפרק

את הפרק השלישי נייחד להשתתפות בני ובנות נוער בישראל במסגרת מועצות נוער. נלמד מודלים של השתתפות בקבלת החלטות, נכיר את המחסומים להשתתפות ונגלה שהם ממוקמים בנקודות שונות אלה מאלה בזירה המשפטית-חינוכית. נשאל אילו תנאים, אילו מיומנויות ואיזה סוג של תיווך נחוצים כדי שילדות וילדים באמת יוכלו להשתתף בתהליכי קבלת החלטות, ואילו השפעות יש להשתתפות זו או להעדרה על חייהם הבוגרים.

עם דוקטור לטם פרי חזן

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Home » podcast itemes » המעבדה The Lab » הזכות לחינוך: חלק 3