עכבר המרכז ועכבר הפריפריה: חלק 1

עכבר המרכז ועכבר הפריפריה: חלק 1

אודות הפרק

בסדרה זו נכיר את היחסים בין פריפריה למרכז, יחסים מורכבים, המתרחשים ברבדים רבים; נתמקד באלה שבישראל. נלמד מהי "תוכנית שרון" לתכנון מרחב ומגורים בישראל, כיצד היא מבטאת את הרעיון הציוני ואת השלכותיה, ובהן ההפרדה בין קיבוצים, ערים ועיירות פיתוח, וחלוקת המשאבים בין סוגי יישובים אלה.

עם דוקטור מוטי גיגי

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Home » podcast itemes » המעבדה The Lab » עכבר המרכז ועכבר הפריפריה: חלק 1