דירה להשכיר: חלק 4

דירה להשכיר: חלק 4

אודות הפרק

למדנו שהזכות לדיור היא זכות בסיסית. למדנו שיש הרבה מודלים שבהם אפשר לממש אותה. בפרק הרביעי נוסיף מורכבות לתמונת הדיור בהיכרות עם המושגים הפרדה, הדרה, רגולציה תכנונית, איזור מכיל ועוד.

עם דוקטור אורה בלום

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Home » podcast itemes » המעבדה The Lab » דירה להשכיר: חלק 4