דירה להשכיר: חלק 3

דירה להשכיר: חלק 3

אודות הפרק

בפרק השלישי נחבר את המבואות שלמדנו ונכיר את מודל הבעלות המשותפת מסוג "הון משותף". נתהה ביחס ליתרונותיו וחסרונותיו, נבחן כלים משפטיים המיטיבים עם המודל, וננסה להשיב על שאלת כינון האישיות במסגרת מודל זה.

עם דוקטור אורה בלום

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Home » podcast itemes » המעבדה The Lab » דירה להשכיר: חלק 3