המעבר לחקלאות: חלק 3

המעבר לחקלאות: חלק 3

אודות הפרק

נמשיך ללמוד כיצד ומדוע התרחש המעבר לחקלאות, הפעם בעזרת הבנת מנהג הקבורה בחברה הנטופית. נלמד כיצד חוקרות וחוקרים מבינים כי אכן מדובר במנהג ולא בממצאים החושפים אירועים חד פעמיים, נשאל מה יכולים המנהגים לספר לנו על החברה שיישמה אותם, איזו התאמה חברתית נדרשה ממנה, ואילו מומחים ומומחיות מאיישים את צוותי המחקר כדי להגיע למסקנות משותפות ומדויקות ככל האפשר.

עם פרופסור ליאור גרוסמן

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Home » podcast itemes » המעבדה The Lab » המעבר לחקלאות: חלק 3