עכבר המרכז ועכבר הפריפריה: חלק 2

עכבר המרכז ועכבר הפריפריה: חלק 2

אודות הפרק

נמשיך ללמוד כיצד התפתחה המציאות הישראלית בכל הנוגע ליחסי פריפריה ומרכז. בפרק השני נצלול לזירת ההשכלה הגבוהה. נכיר את פירמידת המוסדות האקדמיים בישראל, המשקפת את ייעודם, תקצובם וקשורה גם במיקומם הגיאוגרפי. נבחן כיצד ריבוי המוסדות האקדמיים משפיע על החברה הישראלית, על ההזדמנויות שהיא מספקת ועל הפערים בין קבוצות שנשמרים גם בתוך האקדמיה.

עם דוקטור מוטי גיגי

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Home » podcast itemes » המעבדה The Lab » עכבר המרכז ועכבר הפריפריה: חלק 2