הזכות לחינוך: חלק 4

הזכות לחינוך: חלק 4

אודות הפרק

נזכיר את ארבעת היסודות שעליהם ניצבת הזכות לחינוך: הזכות לחינוך זמין, הזכות לגישה שווה לחינוך, הזכות לחינוך מתקבל על הדעת והזכות לחינוך שמותאם לצרכים התרבותיים של הילד וליכולותיו הלימודיות. מיסודות אלה נצא למסע בחינוך בחברה החרדית, בישראל ובעולם. נכיר את הצרכים של אוכלוסיות חרדיות, את התמריצים והחששות ואת שיטות הפעולה המגוונות שבהן מדינה יכולה לתפקד ביחס לאוכלוסיות אלה.

עם דוקטור לטם פרי חזן

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Home » podcast itemes » המעבדה The Lab » הזכות לחינוך: חלק 4