המעבר לחקלאות: חלק 4

המעבר לחקלאות: חלק 4

אודות הפרק

נוסיף ללמוד את המעבר לחקלאות דרך סיפורה של החברה הנטופית, ונתמקד באתר חפירות שבנחל עין גב, שבו נמצאו שרידי כפר נטופי, המספרים על מבני קבע, שימוש נרחב בטיח ופעולת חירור באמצעות מקדחיי צור. כל אלה יחשפו הרגלי חיים, מאפיינים שהחלו להיות מקובלים ופיתוח טכנולוגיות בחברה הנטופית, שמספר שנים מאוחר יותר, בתקופת הנאולית, כבר היו שכיחים מאוד. 

עם פרופסור ליאור גרוסמן

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Home » podcast itemes » המעבדה The Lab » המעבר לחקלאות: חלק 4